ارتباط با بخش پشتیبانی
  • تلفن: ٤٤٠٦٤٧٢٦ (٠٢١)  .  44962484 (٠٢١)  .  44967021 (٠٢١)  .  داخلی 111
  • پاسخ‌گویی: شنبه‌ تا چهارشنبه (ساعت ٣٠: ٨ تا ١٦)  .  پنجشنبه ها (ساعت 8:30 تا 12)