دانلود فایل
  • شرکت هایی که دارای مجوز می باشند و نام کاربری و رمز عبور را ندارند فایل زیر را دانلود نمایند و پس از تکمیل آن را به دبیرخانه کمیته هوانوردی ارسال نمایند تا نام کاربری و رمز استفاده از سامانه برای آن ها ارسال گردد .  دانلود فایل
  • راهنمای ثبت تغییرات شرکت  دانلود فایل
  • راهنمای تمدید مجوز بهره برداری  دانلود فایل