راهنمای سامانه
سامانه مدیریت صدور مجوز های هوانوردی به منظور ارسال درخواست های صدور و تمدید مجوز های هوانوردی برای کلیه متقاضیان حقیقی
و حقوقی تهیه شده است . از متقاضیان محترم تقاضا می گردد قبل از استفاده از سیستم به موارد زیر توجه فرمایند .


  • کاربران حقیقی که متقاضی دریافت مجوز هوانوردی می باشند می بایست از طریق دکمه  ثبت نام متقاضی حقیقی  نسبت به ثبت نام اقدام کنند
  • کاربران حقوقی که متقاضی دریافت مجوز هوانوردی می باشند می بایست از طریق دکمه  ثبت نام متقاضی حقوقی  نسبت به ثبت نام اقدام کنند
کارشناسان سازمان پس از بررسی اولیه برای شما، نام کاربری و رمز عبور اختصاص می دهند. پس از دریافت اطلاعات کاربری خود می توانید
با استفاده از بخش ورود کاربران به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشید
 ورود کاربران